FANDOM


Dobranie odpowiedniego koloru jest doskonałym sposobem na wyróżnienie Twojej społeczności, jak również dopasowanie jej wyglądu do przyjętej tematyki wiki. Możesz użyć ich w kreatorze motywu, znajdujących się na wiki szablonach czy zmienić wygląd elementów strony za pomocą CSSu.

Krok po kroku

Aby użyć wybranego koloru, skopiuj jego nazwę lub kod szesnastkowy z listy poniżej i podaj go w odpowiednim miejscu. Dla przykładu, aby zmienić barwę przycisków poprzez kreator motywu, wklej odpowiedni kod w pole znajdujące się w zakładce „Dostosuj”.

UWAGA: Różne przeglądarki mogą inaczej wyświetlać kolor o określonej nazwie, w przeciwieństwie do barw zapisanych kodem szesnastkowym. Dodatkowo zapis ten pozwala na wybranie znacznie większej ilości odcieni tego samego koloru. By dowiedzieć się więcej, zajrzyj tutaj.

Odcienie koloru czerwonego

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
IndianRed #CD5C5C205 92 92
LightCoral #F08080240 128 128
Salmon #FA8072250 128 114
DarkSalmon #E9967A233 150 122
LightSalmon #FFA07A255 160 122
Crimson #DC143C220 20 60
Red #FF0000255 0 0
FireBrick #B22222178 34 34
DarkRed #8B0000139 0 0

Odcienie koloru różowego

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
Pink #FFC0CB255 192 203
LightPink #FFB6C1255 182 193
HotPink #FF69B4255 105 180
DeepPink #FF1493255 20 147
MediumVioletRed #C71585199 21 133
PaleVioletRed #DB7093219 112 147

Odcienie koloru pomarańczowego

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
LightSalmon #FFA07A255 160 122
Coral #FF7F50255 127 80
Tomato #FF6347255 99 71
OrangeRed #FF4500255 69 0
DarkOrange #FF8C00255 140 0
Orange #FFA500255 165 0

Odcienie koloru żółtego

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
Gold #FFD700255 215 0
Yellow #FFFF00255 255 0
LightYellow #FFFFE0255 255 224
LemonChiffon #FFFACD255 250 205
LightGoldenrodYellow#FAFAD2250 250 210
PapayaWhip #FFEFD5255 239 213
Moccasin #FFE4B5255 228 181
PeachPuff #FFDAB9255 218 185
PaleGoldenrod #EEE8AA238 232 170
Khaki #F0E68C240 230 140
DarkKhaki #BDB76B189 183 107

Odcienie koloru fioletowego

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
Lavender #E6E6FA230 230 250
Thistle #D8BFD8216 191 216
Plum #DDA0DD221 160 221
Violet #EE82EE238 130 238
Orchid #DA70D6218 112 214
Fuchsia #FF00FF255 0 255
Magenta #FF00FF255 0 255
MediumOrchid #BA55D3186 85 211
MediumPurple #9370DB147 112 219
BlueViolet #8A2BE2138 43 226
DarkViolet #9400D3148 0 211
DarkOrchid #9932CC153 50 204
DarkMagenta #8B008B139 0 139
Purple #800080128 0 128
Indigo #4B0082 75 0 130
SlateBlue #6A5ACD106 90 205
DarkSlateBlue #483D8B 72 61 139
MediumSlateBlue #7B68EE123 104 238

Odcienie koloru zielonego

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
GreenYellow #ADFF2F173 255 47
Chartreuse #7FFF00127 255 0
LawnGreen #7CFC00124 252 0
Lime #00FF000 255 0
LimeGreen #32CD3250 205 50
PaleGreen #98FB98152 251 152
LightGreen #90EE90144 238 144
MediumSpringGreen #00FA9A0 250 154
SpringGreen #00FF7F0 255 127
MediumSeaGreen #3CB37160 179 113
SeaGreen #2E8B5746 139 87
ForestGreen #228B2234 139 34
Green #0080000 128 0
DarkGreen #0064000 100 0
YellowGreen #9ACD32154 205 50
OliveDrab #6B8E23107 142 35
Olive #808000128 128 0
DarkOliveGreen #556B2F85 107 47
MediumAquamarine #66CDAA102 205 170
DarkSeaGreen #8FBC8F143 188 143
LightSeaGreen #20B2AA32 178 170
DarkCyan #008B8B0 139 139
Teal #0080800 128 128

Odcienie koloru niebieskiego

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
Aqua #00FFFF0 255 255
Cyan #00FFFF0 255 255
LightCyan #E0FFFF224 255 255
PaleTurquoise #AFEEEE175 238 238
Aquamarine #7FFFD4127 255 212
Turquoise #40E0D064 224 208
MediumTurquoise #48D1CC72 209 204
DarkTurquoise #00CED10 206 209
CadetBlue #5F9EA095 158 160
SteelBlue #4682B470 130 180
LightSteelBlue #B0C4DE176 196 222
PowderBlue #B0E0E6176 224 230
LightBlue #ADD8E6173 216 230
SkyBlue #87CEEB135 206 235
LightSkyBlue #87CEFA135 206 250
DeepSkyBlue #00BFFF0 191 255
DodgerBlue #1E90FF30 144 255
CornflowerBlue #6495ED100 149 237
MediumSlateBlue#7B68EE123 104 238
RoyalBlue #4169E165 105 225
Blue #0000FF0 0 255
MediumBlue #0000CD0 0 205
DarkBlue #00008B0 0 139
Navy #0000800 0 128
MidnightBlue #19197025 25 112

Odcienie koloru brązowego

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
Cornsilk #FFF8DC255 248 220
BlanchedAlmond #FFEBCD255 235 205
Bisque #FFE4C4255 228 196
NavajoWhite #FFDEAD255 222 173
Wheat #F5DEB3245 222 179
BurlyWood #DEB887222 184 135
Tan #D2B48C210 180 140
RosyBrown #BC8F8F188 143 143
SandyBrown #F4A460244 164 96
Goldenrod #DAA520218 165 32
DarkGoldenrod #B8860B184 134 11
Peru #CD853F205 133 63
Chocolate #D2691E210 105 30
SaddleBrown #8B4513139 69 19
Sienna #A0522D160 82 45
Brown #A52A2A165 42 42
Maroon #800000128 0 0

Odcienie koloru białego

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
White #FFFFFF255 255 255
Snow #FFFAFA255 250 250
Honeydew #F0FFF0240 255 240
MintCream #F5FFFA245 255 250
Azure #F0FFFF240 255 255
AliceBlue #F0F8FF240 248 255
GhostWhite #F8F8FF248 248 255
WhiteSmoke #F5F5F5245 245 245
Seashell #FFF5EE255 245 238
Beige #F5F5DC245 245 220
OldLace #FDF5E6253 245 230
FloralWhite #FFFAF0255 250 240
Ivory #FFFFF0255 255 240
AntiqueWhite #FAEBD7250 235 215
Linen #FAF0E6250 240 230
LavenderBlush #FFF0F5255 240 245
MistyRose #FFE4E1255 228 225

Odcienie koloru szarego

Nazwa HTML Kod szesnastkowy
R G B
Kod dziesiętny
R G B
Gainsboro #DCDCDC220 220 220
LightGrey #D3D3D3211 211 211
Silver #C0C0C0192 192 192
DarkGray #A9A9A9169 169 169
Gray #808080128 128 128
DimGray #696969105 105 105
LightSlateGray #778899119 136 153
SlateGray #708090112 128 144
DarkSlateGray #2F4F4F47 79 79
Black #0000000 0 0

Zobacz też

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.